Valné zhromaždenie 25.3.2019

POZVÁNKA

Pozývame  Vás na Valné  zhromaždenie delegátov RK SaPA Košice II, ktoré sa uskutoční dňa  25. marca 2019 o 13,30 hodine v zasadačke I. pavilónu /riaditeľstvo/

UN L. Pasteura, Rastislavova 43, 041 90 Košice.

 PROGRAM :

 1. Registrácia
 2. Otvorenie
 3. Správa KV RK SaPA o uznášania schopnosti VZ delegátov
 4. Návrh a predloženie programu
 5. Návrh a voľba pracovného predsedníctva
 1. Správa o činnosti RK SaPA KE II  /november 2018- marec 2019 /
 2. Správa o hospodárení RK SaPA KE II rok 2018
 3. Správa Kontrolného výboru RK SaPA KE II / marec 2017- marec 2018/
 4.   Návrh rozpočtu na rok 2019
 5. Návrh a voľba delegátov a náhradníkov na Snem SK SaPA Poprad 26.4.- 27.4.2019
 6. Diskusia
 7. Správa pracovného predsedníctva- uznesenie, hlasovanie
 8.   Záver

 

Prosím, dodržať volebný kľúč 1 delegát na 15 členov RK SaPA KE II na pracovisku

Mgr. Iveta Fabianová

                                                                                prezident RK SaPA KE II

 

Košice, 6.3.2019

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.