MDS Spoločenský večer 2019

Rada RK Sa PA KE II a Rada RK KE I pri príležitosti

Medzinárodného dňa sestier

usporiada slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu umenia dňa 24.5.2019 od 18,00 hodiny.

  • poplatok za spoločenský večer pre členov SK SaPA      12,- €
  • poplatok za spoločenský večer  pre nečlenov                                                  SK SaPA      22,- €

Záujem o uvedenú akciu je potrebné nahlásiť na sekretariáte  RK SaPA KE II do 20.5.2019 prípadne u svojho zástupcu RK SaPA KE II na pracovisku.

MDS Seminár 2019

Vážená kolegyňa, Vážený kolega,

Rada RK SaPA KE II a Rada RK SaPA KE I pri príležitosti

Medzinárodného dňa sestier  usporiada regionálny odborný seminár, ktorý sa uskutoční  dňa 24.5.2019 v koncertnej sále Štátnej filharmónie v Dome umenia

zo začiatkom : registrácia : od 8,00 hod – do 9,00 hod. otvorenie : o 9,00 hod

odborný program bude po uzatvorení prístupný  na portáli SK SaPA

  • konferenčný poplatok pre člena   SK  SaPA –- 3,- €, nutné doniesť so sebou preukaz člena SK SaPA a doklady o zaplatení členských  príspevkov, ktorým sa preukáže pri registrácií- ak sa nepreukáže- poplatok-10,-€ 
  • konferenčný poplatok pre nečlenov SK SaPA      10,-€ 
  • seminára sa môžu zúčastniť aj iní zdravotnícki pracovníci – poplatok 10,-€ 

Na odborný seminár je nutné sa prihlásiť cez portál SK SaPA do 20.5.2019!

Ak nečakané udalosti Vám nedovolia sa seminára zúčastniť, je nutné sa do 20.5.2019 zo seminára odhlásiť. 

Seminára sa môžu zúčastniť aj iní zdravotnícki pracovníci, registrovať sa musia na adrese: rkkosice2@gmail.com 

Potvrdenia o účasti sa budú odovzdávať až po ukončení seminára!