Seminár internistických a chirurgických odborov 22.10.2019

Pozvánka
Vás srdečne pozývajú na regionálny odborný seminár
internistických a chirurgických odborov,
ktorý sa bude konať dňa 22.októbra 2019
v Kultúrno – spoločenskom centre
JUŽAN
Smetanova 4, 040 01 Košice
v rozsahu 6 hodín

UPOZORNENIE!
Na seminár je nutné sa prihlásiť cez portál!!!!!! Vstup do budovy KSC- Južan bude umožnený od 8,20  hod.
Registrácia od 08,30-08,55 hod. po tomto čase už nebude možný vstup na seminár!!!
POPLATKY: Člen SK SaPA – 1,- € , vstup len s preukazom potvrdením o zaplatení členských príspevkov za uplynulé roky, kontrola prebehne pri podpise do prezenčných listín!!!
Nečlen SK SaPA– poplatok 10,- € Sanitári a praktické sestry majú možnosť sa prihlásiť na rkkosice2@gmail.com
Potvrdenia budú odovzdané AŽ po ukončení seminára

Program:
Registrácia účastníkov 08,30- 08,55
Otvorenie 08,55- 09,00
Odborný program – I. časť
1. Bezpečnosť pacientov a ochrana pacienta pri hrudníkových
operáciách  – Veronika Kondášová, Bernarda Franková, Jana Čižmárová          II. Chir.kl.
2. Aktívna surveillance nozokomiálnych nákaz v univerzitnej nemocnici
Ladislav Tomčo Nemocničná hygienická služba UNLP
3. Enterálna výživa v skratke
Jozefína Snopeková, Gabriela Mitrová  Nutrícia
4. Požiarna prevencia na pracovisku
Jozef Bálint HaZZ Košice
5. Účinky psychoaktívnych látok a kazuistika liečeného pacienta
Milada Szokeová, Eva Duchová CPLDZ
6. Psychoaktívne aspekty v gynekológii a pôrodníctve
Iveta Hoľáková, Cecília Kapustová, Viktória Drábiková GPO
7. Magické minúty po pôrodníctve – „Len mama a ja“
Gabriela Hirjaková, Silvia Cihovičová Neonatologické odd.

Prestávka 12,00-12,30
Odborný program – II. Časť
8. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta pred a po pleurálnej
punkcii Emília Tubová, Ivana Prokopová KPaF
9. Kožné tumory v období sénia 
Monika Pčolová, Jana Zalcerová, Iveta Bertová OPRECH
10. Oše starostlivosť o pacienta s pankreatitídou
Jana Pávolová, Mária Labunová, Viera Pirošková II.Chir.kl
11. Edukácia pacienta pri aplikácii kondomóvej drenáže
Zuzana Petričková, Lenka Hričková,Iveta Suchardová Urol.odd.
12. Špecifické oše intervencie u pacienta s Creutzfeld- Jacob
ochorením Monika Bušová, Daniela Vojtáneková Neorologické odd.
13. Možnosti využitia ozónu v zubnej ambulancii 
Zuzana Bušová I.stomatologická klinika
14. Edukácia sestier o starostlivosti pacienta s clostrídiovou infekciou
Vlasta Pigová KICM
15. Transfúzne reakcie z pohľadu sestry
Iveta Verešpejová, Lucia Sewczuková IV.interná klinika
Záver

Mgr. Iveta Fabianová prezident RK SaPA KE II                                                        PhDr. Jana Jacková, MPH  vedúca odboru ošetrovateľstva UNLP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.