Pozvánka na seminár KÚCH 25.3.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II  v spolupráci s UNLP- Klinikou úrazovej chirurgie, Košice

Pozvánka

Vás srdečne pozývajú na regionálny odborný seminár  Kliniky úrazovej chirurgie, ktorý sa bude konať dňa 25. marca 2020 v Kultúrno – spoločenskom centre JUŽAN Smetanova 4, 040 01 Košice v rozsahu 6 hodín

Daruj kúsok seba – daruj krv

UPOZORNENIE!      Vstup do budovy Južan bude umožnený od 8,20 hodine    Registrácia od 08,20 -08,55 hod.

 Člen SK  SaPA  – 1,- € , vstup len s preukazom, kontrola prebehne  pri podpise do prezenčných listín!!!    Nečlen SK SaPA- poplatok 10,-  €                               Sanitári a praktické sestry majú možnosť sa prihlásiť na  rkkosice2@gmail.com                                                                                               Potvrdenia budú odovzdané AŽ po ukončení seminára

 Účastníci  seminára majú možnosť  darovať krv, v priestoroch sa bude nachádzať mobilná jednotka na odber krvi.

PROGRAM:  Registrácia účastníkov   08,20 – 08,55                           Otvorenie                       08,55 – 09,00                                                                               Odborný program – I. časť

Kampaň „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška)   Iveta Fabianová                             1. Keď si myslíš, že Ťa na úrazovke nemôže nič prekvapiť……                         Jana Fabianová, Alena Maďarová                  09,10 – 09,20

2.Prevencia a liečba dekubitov a dermatitídy v súvislosti s inkontinenciou                                                           09,20 – 10,00                                                               Ivan Fedor, Martin Skala, František Zlevský –  Timed s.r.o.

  1. Náhoda alebo osud 10,00 – 10,20  Petra Vinclérová, Michaela Hrubá  
  1. Aj „s týmto“ sa v práci stretávame 10,20– 10,40                                              Stella Petrušková,  Ľudmila  Baculíková

 5.  30 rokov práce na OAIM 10,40 – 11,00                                                                  Monika Focková, Slávka Olejárová  OAIM

  1. Kranioplastika s autológnym štepom 11,00- 11,20                                               Ivana Bakšiová, Antónia Juhásová, Henrieta Kožejová
  1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s craniocerebrálnym  poranením                                                             11,20 – 11,40 Ľudmila Podracká, Jana Beňová

 8. Externá lumbálna drenáž   11,40 – 12,00                                                                      Milan Rohaľ,  Margita Turinská

Prestávka      12,00-12,30     Odborný program – II. Časť

  1. Využitie aplikácie kmeňových buniek v úrazovej chirurgii 12,30 – 12,50                 Denisa Adamkovičová, Adriana Sopócyová, Zuzana Fečová
  1. Intraoseálny prístup   12,50 – 13,10                                                                          Marta Dvorčáková, Diana Grejtáková       OAIM
  1. Staroba je choroba?             13,10 – 13,30                                                                 Monika Zemanová, Petronela Kundríková, Viktória Lakatošová
  1. Úskalia komunikácie medzi sestrou a geriatrickým pacientom 13,30 – 13,50               Petra Peterčáková, Ivana Voľanská

 13. Nozokomiálne nákazy v klinickej praxi       13,50 – 14,10                                   Timea Juhásová

 14. Clostridia difficile-postrach hospitalizovaného pacienta 14,10– 14,30      Miluše Kovaľová, Stella Petrušková

  1. Keď to príroda zariadi inak 14,30– 14,50                                                                      Paulína Horváthová, Lenka Miškufová, Františka Takáčová
  2. Mal som z pekla šťastie 14,50– 15,15                                                                            Alexandra Petruščáková, Marta Kebová, Zuzana Pangrácová

Diskusia                                                                         15,15 -15,30                                                                                         Záver

Mgr. Iveta Fabianová                     PhDr. Alena Kellnerová, MPH                                     prezident RK SaPA KE II                      vedúca sestra KÚCH

V zmysle Vyhlášky MZ SR č.74/2019  Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa zdravotníckemu pracovníkovi prizná za pasívnu účasť 6 kreditov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.