Zrušený seminár 25.3.2020 z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

OZNAM

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Z uvedeného dôvodu je seminár Kliniky úrazovej chirurgie a akcia Daruj Krv 25.marca 2020  ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne budeme včas informovať.                                                                                    ĎAKUJME ZA POCHOPENIE