Historia

r.1989 – Únia SZP

Prezidentka: Magdaléna Hadačová združovala: zdravotné, detské, ženské sestry, PA, laborantov, fyzioterapeutov, asistentov výživy

Hlavný cieľ komory Stať sa členom Medzinárodnej rady ošetrujúcich ICN, jej členom sme od r. 1997, pomoc zo zahraničia –najmä z Holanska, USA, projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo

Projekt HOPE – zastúpenie pre ošetrovateľstvo Expertky z USA pomáhali prijímaní a pochopení OŠE procesu, OŠE DG., OŠE plánovania, modelov a teórií v ošetrovateľstve. Navštevovali aj vzdelávacie inštitúcie – UO Jesseniovej LF UK v Martine, Ústav pre doškoľovanie zdravotníckych pracovníkov v Bratislave. Usilovali sa pozdvihnúť systém vzdelávania S a PA. Preklady učebníc: Kozierová, Erbová, Olivierová – Ošetrovateľstvo 1,2 – základná učebnica pre adeptov ošetrovateľstva. Učebné texty LEMON – zaslúžila sa o to komora, ktorá získala sponzorov 

Rok 1990 Vznik Únie sestier ako spoločná stavovskej organizácie. Prezidentkou bola p. Eva Kniežová

Rok 1992 Ustanovuje sa vznik regionálnych komôr. Vznikajú odborné sekcie- sekcia chirurgických sestier, sestier pracujúcich v ORL a iné. Vznikla aj Rada ošetrovateľstva – jej predsedníčkou bola Anna Jesenská. Transformácia na SK SZP zriadená v zmysle zákona NR SR č.14/1992. Prezidentka pani Magdaléna Hadačová.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *