MEDZINÁRODNÝ DEŇ SESTIER 26.5.2023

Vážené kolegyne, kolegovia!
Pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier dovoľte mi poďakovať sa Vám za Vašu neúnavnú a náročnú prácu.
Ďakujem Vám za všetky vľúdne slová, za trpezlivosť, za pokoru  a láskavosť, za všetok čas a ošetrovateľskú starostlivosť, ktorú venujete bez rozdielu každému nášmu pacientovi.
Do ďalších dní Vám  želám veľa osobných a pracovných úspechov.
S pozdravom
Mgr. Iveta Fabianová – prezident a Rada RK SaPA KE II.

Vážená kolegyňa, Vážený kolega,

Rada RK SaPA KE I a RK SaPA KE II pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

usporiada regionálny odborný seminár , ktorý sa uskutoční dňa 26.05. 2023 v koncertnej sále Štátnej filharmónii Dome umenia zo začiatkom: registrácia: od 8,30hod – do 9,00 hod otvorenie: o 9,00 hod. – konferenčný poplatok pre členov SK SaPA– 5,-€ –nutné doniesť so sebou preukaz člena SK SaPA a doklad o zaplatení členského príspevku na rok 2022,2023 ktorým sa preukážete pri registrácii, – – – – konferenčný poplatok pre nečlena SK SaPA – 10,-€

Na odborný seminár je nutné sa prihlásiť cez portál do 20.05.2023!!, ak Vám nečakané udalosti nedovolia sa seminára zúčastniť, je nutné sa do 20.05.2023 zo seminára odhlásiť. Ostatní zdravotnícky pracovníci majú možnosť sa prihlásiť na rkkosice2@gmail.com od 6.5.2023.

Zároveň Rada RK SaPA KE I a RK SaPA KE II pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier usporiada v spolupráci s UNLP slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce a Výnimočná sestra, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu umenia dňa 26.5.2023 od 17,30 hodiny.

Poplatok za spoločenský večer pre členov SK SaPA 12,-€ pre nečlenov SK SaPA 25,- €

Slávnostného večera sa môžu zúčastniť zamestnanci všetkých pracovných kategórií/ lekári, praktické sestry, sanitári, ošetrovatelia, fyzioterapeuti, asistenti výživy…/ Záujem o uvedenú akciu je potrebné nahlásiť na sekretariáte RK SaPA KE II do 18.5.2023, prípadne u svojho zástupcu RK SaPA KE II na pracovisku alebo na rkkosice2@gmail.com

TEŠÍME SA NA VÁS