Blahoželanie k Medzinárodnému dňu sestier

Milé kolegyne, kolegovia,
dovoľte mi pri príležitosti Medzinárodného
dňa sestier,
poďakovať sa Vám za starostlivosť, za
ochotu, za milý a empatický prístup, ktorý
poskytujete našim pacientom , napriek
zaťažujúcim situáciám, ktoré denne prináša
naša práca.
Do ďalších dní Vám želám veľa osobných,
pracovných úspechov a zdravie, ktoré je to
najcennejšie čo môžeme vlastniť .
S pozdravom Mgr. Iveta Fabianová
prezident RK SaPA KE II

Zrušený seminár 25.3.2020 z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19

OZNAM

Ústredný krízový štáb, ktorý je koordinačným orgánom vlády Slovenskej republiky na riešenie krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu s účinnosťou od 10.3.2020 zakázal organizovať a usporadúvať hromadné podujatia, športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy. Opatrenie na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19  je vydané v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie vo výskyte ochorení spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2).

Z uvedeného dôvodu je seminár Kliniky úrazovej chirurgie a akcia Daruj Krv 25.marca 2020  ZRUŠENÁ. O náhradnom termíne budeme včas informovať.                                                                                    ĎAKUJME ZA POCHOPENIE 

Pozvánka na seminár KÚCH 25.3.2020

Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek Košice II  v spolupráci s UNLP- Klinikou úrazovej chirurgie, Košice

Pozvánka

Vás srdečne pozývajú na regionálny odborný seminár  Kliniky úrazovej chirurgie, ktorý sa bude konať dňa 25. marca 2020 v Kultúrno – spoločenskom centre JUŽAN Smetanova 4, 040 01 Košice v rozsahu 6 hodín

Daruj kúsok seba – daruj krv

UPOZORNENIE!      Vstup do budovy Južan bude umožnený od 8,20 hodine    Registrácia od 08,20 -08,55 hod.

 Člen SK  SaPA  – 1,- € , vstup len s preukazom, kontrola prebehne  pri podpise do prezenčných listín!!!    Nečlen SK SaPA- poplatok 10,-  €                               Sanitári a praktické sestry majú možnosť sa prihlásiť na  rkkosice2@gmail.com                                                                                               Potvrdenia budú odovzdané AŽ po ukončení seminára

 Účastníci  seminára majú možnosť  darovať krv, v priestoroch sa bude nachádzať mobilná jednotka na odber krvi.

PROGRAM:  Registrácia účastníkov   08,20 – 08,55                           Otvorenie                       08,55 – 09,00                                                                               Odborný program – I. časť

Kampaň „Nursing Now“ (Ošetrovateľstvo dneška)   Iveta Fabianová                             1. Keď si myslíš, že Ťa na úrazovke nemôže nič prekvapiť……                         Jana Fabianová, Alena Maďarová                  09,10 – 09,20

2.Prevencia a liečba dekubitov a dermatitídy v súvislosti s inkontinenciou                                                           09,20 – 10,00                                                               Ivan Fedor, Martin Skala, František Zlevský –  Timed s.r.o.

 1. Náhoda alebo osud 10,00 – 10,20  Petra Vinclérová, Michaela Hrubá  
 1. Aj „s týmto“ sa v práci stretávame 10,20– 10,40                                              Stella Petrušková,  Ľudmila  Baculíková

 5.  30 rokov práce na OAIM 10,40 – 11,00                                                                  Monika Focková, Slávka Olejárová  OAIM

 1. Kranioplastika s autológnym štepom 11,00- 11,20                                               Ivana Bakšiová, Antónia Juhásová, Henrieta Kožejová
 1. Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s craniocerebrálnym  poranením                                                             11,20 – 11,40 Ľudmila Podracká, Jana Beňová

 8. Externá lumbálna drenáž   11,40 – 12,00                                                                      Milan Rohaľ,  Margita Turinská

Prestávka      12,00-12,30     Odborný program – II. Časť

 1. Využitie aplikácie kmeňových buniek v úrazovej chirurgii 12,30 – 12,50                 Denisa Adamkovičová, Adriana Sopócyová, Zuzana Fečová
 1. Intraoseálny prístup   12,50 – 13,10                                                                          Marta Dvorčáková, Diana Grejtáková       OAIM
 1. Staroba je choroba?             13,10 – 13,30                                                                 Monika Zemanová, Petronela Kundríková, Viktória Lakatošová
 1. Úskalia komunikácie medzi sestrou a geriatrickým pacientom 13,30 – 13,50               Petra Peterčáková, Ivana Voľanská

 13. Nozokomiálne nákazy v klinickej praxi       13,50 – 14,10                                   Timea Juhásová

 14. Clostridia difficile-postrach hospitalizovaného pacienta 14,10– 14,30      Miluše Kovaľová, Stella Petrušková

 1. Keď to príroda zariadi inak 14,30– 14,50                                                                      Paulína Horváthová, Lenka Miškufová, Františka Takáčová
 2. Mal som z pekla šťastie 14,50– 15,15                                                                            Alexandra Petruščáková, Marta Kebová, Zuzana Pangrácová

Diskusia                                                                         15,15 -15,30                                                                                         Záver

Mgr. Iveta Fabianová                     PhDr. Alena Kellnerová, MPH                                     prezident RK SaPA KE II                      vedúca sestra KÚCH

V zmysle Vyhlášky MZ SR č.74/2019  Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov sa zdravotníckemu pracovníkovi prizná za pasívnu účasť 6 kreditov.

Seminár internistických a chirurgických odborov 22.10.2019

Pozvánka
Vás srdečne pozývajú na regionálny odborný seminár
internistických a chirurgických odborov,
ktorý sa bude konať dňa 22.októbra 2019
v Kultúrno – spoločenskom centre
JUŽAN
Smetanova 4, 040 01 Košice
v rozsahu 6 hodín

UPOZORNENIE!
Na seminár je nutné sa prihlásiť cez portál!!!!!! Vstup do budovy KSC- Južan bude umožnený od 8,20  hod.
Registrácia od 08,30-08,55 hod. po tomto čase už nebude možný vstup na seminár!!!
POPLATKY: Člen SK SaPA – 1,- € , vstup len s preukazom potvrdením o zaplatení členských príspevkov za uplynulé roky, kontrola prebehne pri podpise do prezenčných listín!!!
Nečlen SK SaPA– poplatok 10,- € Sanitári a praktické sestry majú možnosť sa prihlásiť na rkkosice2@gmail.com
Potvrdenia budú odovzdané AŽ po ukončení seminára

Program:
Registrácia účastníkov 08,30- 08,55
Otvorenie 08,55- 09,00
Odborný program – I. časť
1. Bezpečnosť pacientov a ochrana pacienta pri hrudníkových
operáciách  – Veronika Kondášová, Bernarda Franková, Jana Čižmárová          II. Chir.kl.
2. Aktívna surveillance nozokomiálnych nákaz v univerzitnej nemocnici
Ladislav Tomčo Nemocničná hygienická služba UNLP
3. Enterálna výživa v skratke
Jozefína Snopeková, Gabriela Mitrová  Nutrícia
4. Požiarna prevencia na pracovisku
Jozef Bálint HaZZ Košice
5. Účinky psychoaktívnych látok a kazuistika liečeného pacienta
Milada Szokeová, Eva Duchová CPLDZ
6. Psychoaktívne aspekty v gynekológii a pôrodníctve
Iveta Hoľáková, Cecília Kapustová, Viktória Drábiková GPO
7. Magické minúty po pôrodníctve – „Len mama a ja“
Gabriela Hirjaková, Silvia Cihovičová Neonatologické odd.

Prestávka 12,00-12,30
Odborný program – II. Časť
8. Úloha sestry v starostlivosti o pacienta pred a po pleurálnej
punkcii Emília Tubová, Ivana Prokopová KPaF
9. Kožné tumory v období sénia 
Monika Pčolová, Jana Zalcerová, Iveta Bertová OPRECH
10. Oše starostlivosť o pacienta s pankreatitídou
Jana Pávolová, Mária Labunová, Viera Pirošková II.Chir.kl
11. Edukácia pacienta pri aplikácii kondomóvej drenáže
Zuzana Petričková, Lenka Hričková,Iveta Suchardová Urol.odd.
12. Špecifické oše intervencie u pacienta s Creutzfeld- Jacob
ochorením Monika Bušová, Daniela Vojtáneková Neorologické odd.
13. Možnosti využitia ozónu v zubnej ambulancii 
Zuzana Bušová I.stomatologická klinika
14. Edukácia sestier o starostlivosti pacienta s clostrídiovou infekciou
Vlasta Pigová KICM
15. Transfúzne reakcie z pohľadu sestry
Iveta Verešpejová, Lucia Sewczuková IV.interná klinika
Záver

Mgr. Iveta Fabianová prezident RK SaPA KE II                                                        PhDr. Jana Jacková, MPH  vedúca odboru ošetrovateľstva UNLP

Seminár pri príležitosti MDS 2019

 SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK
REGIONÁLNA KOMORA sestier a pôrodných asistentiek Košice I a Košice II
usporiada pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa sestier
regionálny odborný seminár dňa 24. máj 2019 o 09.00 hod
Dom umenia, Košice
Téma:
Sestry: hlas v popredí- zdravie pre všetkých.

Pozvánka MDS 2019

Spoločenský večer -ocenenie Biele srdce 2019

RK SaPA Košice I a II Vás srdečne pozýva na spoločenský večer, ktorý sa  usporiada pri príležitosti Medzinárodného dňa sestier

v Dome umenia Košice                 dňa 24. máj 2019 o 18:00 hod.

PROGRAM

Otvorenie. Ocenenie Biele srdce. Kultúrny program. Slávnostná večera. Tanec. Tombola.

Tešíme sa na Vašu účasť

MDS Spoločenský večer 2019

Rada RK Sa PA KE II a Rada RK KE I pri príležitosti

Medzinárodného dňa sestier

usporiada slávnostný večer spojený s odovzdávaním ocenenia Biele srdce, ktorý sa bude konať v priestoroch Domu umenia dňa 24.5.2019 od 18,00 hodiny.

 • poplatok za spoločenský večer pre členov SK SaPA      12,- €
 • poplatok za spoločenský večer  pre nečlenov                                                  SK SaPA      22,- €

Záujem o uvedenú akciu je potrebné nahlásiť na sekretariáte  RK SaPA KE II do 20.5.2019 prípadne u svojho zástupcu RK SaPA KE II na pracovisku.

MDS Seminár 2019

Vážená kolegyňa, Vážený kolega,

Rada RK SaPA KE II a Rada RK SaPA KE I pri príležitosti

Medzinárodného dňa sestier  usporiada regionálny odborný seminár, ktorý sa uskutoční  dňa 24.5.2019 v koncertnej sále Štátnej filharmónie v Dome umenia

zo začiatkom : registrácia : od 8,00 hod – do 9,00 hod. otvorenie : o 9,00 hod

odborný program bude po uzatvorení prístupný  na portáli SK SaPA

 • konferenčný poplatok pre člena   SK  SaPA –- 3,- €, nutné doniesť so sebou preukaz člena SK SaPA a doklady o zaplatení členských  príspevkov, ktorým sa preukáže pri registrácií- ak sa nepreukáže- poplatok-10,-€ 
 • konferenčný poplatok pre nečlenov SK SaPA      10,-€ 
 • seminára sa môžu zúčastniť aj iní zdravotnícki pracovníci – poplatok 10,-€ 

Na odborný seminár je nutné sa prihlásiť cez portál SK SaPA do 20.5.2019!

Ak nečakané udalosti Vám nedovolia sa seminára zúčastniť, je nutné sa do 20.5.2019 zo seminára odhlásiť. 

Seminára sa môžu zúčastniť aj iní zdravotnícki pracovníci, registrovať sa musia na adrese: rkkosice2@gmail.com 

Potvrdenia o účasti sa budú odovzdávať až po ukončení seminára!