RK SaPA KE2

Rok 1992 RK SZP prezidentka – p. Eva Kniežová

rok 1994 – prezidentka –p. Kornélia Betáková

r. 1998- 2002 prezidentka- p. Zuzana Lukáčová

Rok 2002

Rozdelenie stavovskej organizácie na SK SaPA a SK SZP

Ustanovujúci snem SK SaPA 27. -28.9.2002 v Košiciach, Z. 311/2001 z.z. o povolaní sestry a PA

Aktivity RK SaPAK KE 2

29.10.2002 volebné valné zhromaždenie kde boli zvolené orgány Rady RKSaPA KE II a prezidentka Iveta Fabianová

Zo zákona vyplýva povinné členstvo a povinná registrácia

RK SaPA KE II spolupracuje pri zvládnutí zdĺhavého procesu registrovania sestier a PA